ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงาน จุดตรวจ จุดบริการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะทำงานออกตรวจติดตามการปฏิบัติงาน จุดตรวจ จุดบริการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 (ชุดที่ 2) โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ร่วมออกตรวจติดตามการปฏิบัติงาน จุดตรวจ จุดบริการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบไปด้วย อำเภอกมลาไสย จุดตรวจเทศบาลตำบลกมลาไสยและจุดตรวจเทศบาลตำบลธัญญา อำเภอฆ้องชัย จุดตรวจเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา และ อำเภอร่องคำ จุดตรวจเทศบาลตำบลร่องคำ เพื่อมอบนโยบายและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดตรวจดังกล่าว